Lista kolejnych Grantobiorców z Listy Rezerwowej zakwalifikowanych w projekcie - cd.

Lista kolejnych Grantobiorców z Listy Rezerwowej zakwalifikowanych w projekcie - cd.

Przedstawiamy kolejną listę Grantobiorców z listy rezerwowej zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lp. Kod
R-045 MBPVKSHP1428
R-046 KPPVHP1641
R-047 AKPVHP1746
R-422 KDPV1638
R-423 PBPV1245
R-424 MMPV1410
R-425 ŁPPV1049
R-451 PV/21/0709