kolektory słoneczne

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DODATKOWEGO NABORU DEKLARACJI UDZIAŁU 
W PROJEKCIE „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ”

•    dotacje na kolektory słoneczne (dostępne 17 sztuk)
•    dotacje na pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (dostępne 154 sztuki)

Miasto Bielsko – Biała rozpoczyna od 21 marca 2022  r. od godz. 9.00 przyjmowanie wniosków mieszkańców Miasta zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”. Nabór zostanie zakończony w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00.

O udziale w Projekcie nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz punktacja przyznawana zgodnie z Regulaminem naboru. 
Wnioski będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Dopiero w razie równości liczby punktów wnioski o tej samej liczbie punktów zostaną ułożone wg kolejności złożenia wniosku.

Punktacja oceny merytorycznej:

1. Pojemność zbiornika wodnego w przypadku kolektorów słonecznych:  za każde rozpoczęte 10 l pojemności zasobników wodnych instalacji ponad 200 litrów -1 pkt

2. Moc pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (c.w.u.):  za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej 2,5 kW – 1 pkt

Formularz Deklaracji udziału do pobrania i wydrukowania oraz formularze niezbędnych załączników, Regulamin oraz niezbędne informacje dostępne są poniżej.

Nabór w imieniu Miasta Bielska-Białej prowadzić będzie Operator Projektu „Doradztwo 
i Usługi” Sp. z o.o. 
Deklaracje udziału należy składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy Al. Armii Krajowej 220, pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD).

W okresie naboru BOK będzie czynne:

w pon., śr., pt w godz. 8.00 – 14.00, 
we wt. i czw. w godz. 12.00 – 18.00 
oraz w sob. w godz. 10.00 - 14.00.
za wyjątkiem okresu Świąt Wielkanocnych, tj. od 15 do 18 kwietnia 2022 r.

W tematach dotyczących naboru oraz Projektu prosimy o kontakt na specjalnie uruchomioną przez Operatora Projektu infolinię:  tel. 12 444 60 03

W ramach Projektu można otrzymać dofinasowanie do 95% kosztów kwalifikowanych (netto) koniecznych do poniesienia na instalacje odnawialnych źródeł energii, 
ale nie więcej niż:
•    7.125 zł netto  na pompę ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej,
•    9.500 zł netto na kolektory słoneczne,

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym - jego koszty pokrywa Grantobiorca.