dokumenty w trakcie weryfikacji

Przed podpisaniem Umowy o powierzenie grantu (czyli umowy dotacyjnej) wnioski z Listy podstawowej są weryfikowane pod względem:

  1. niezalegania z należnościami wobec Miasta (bada Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej)
  2. braku podstaw do wykluczenia z art. 207 ustawy o finansach publicznych (bada Ministerstwo Finansów)
  3. spełnienia warunku obciążenia stratami ciepła powierzchni ogrzewanej - nie więcej niż 60 W/m2 – dotyczy tylko Inwestycji obejmujących pompę ciepła do CO/COCWU dla budynków oddanych do użytku przed 1990 rokiem.

Po zakończeniu weryfikacji zostanie opublikowany harmonogram podpisywania umów.

Do tego czasu terminy podpisywania  pierwszych umów z Grantobiorcami już pozytywnie zweryfikowanymi  będą ustalane indywidualnie telefonicznie na podany w Deklaracji udziału nr telefonu.

Przypominamy również, że do czasu podpisania umowy nie należy prowadzić żadnych działań związanych z realizacją Inwestycji, w tym realizacji procedury badania rynku. Po podpisaniu umowy każdy Grantobiorca otrzyma zestaw wzorów dokumentów do przeprowadzenia niezbędnych procedur. Aby uniknąć pomyłki i przedwczesnych działań nie publikujemy jeszcze tych wzorów na stronie www Projektu.