Lista Grantobiorców

Tabela poniżej obejmuje kolejnych Mieszkańców z listy rezerwowej, którzy  zostali zakwalifikowani na listę podstawową. Lista Grantobiorców do podpisania umów jest weryfikowana w sposób ciągły i będzie ona aktualizowana. 
 

Mieszkaniec podczas podpisywania umowy powinien mieć ze sobą:

  • dowód tożsamości
  • numer konta bankowego
  • ustaloną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nie może być później niż 6 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.
Zakończenie realizacji Inwestycji przed upływem 6m-cy od rozpoczęcia inwestycji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2021r. 

Numery kontaktowe do Biura Obsługi Klienta: 

  • 33 813 82 82
  • 33 813 82 83
  • 33 813 83 13

BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK)
przy Al. Armii Krajowej 220,
pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD)

 

Pozycja na liście ID
16 LR ŁPSPVHPCOCWU11710
17 LR RKPVHP1303
18 LR ZZPVHP1627
19 LR PGPVHP1029
364 LR LMPV1106
365 LR AWPV1114
366 LR MGPV1513