Harmonogram podpisywania umów część 3

Harmonogram podpisywania umów część 3

Harmonogram obejmuję  Mieszkańców, którzy  dotychczas przeszli  pozytywnie weryfikację pod kątem nie zalegania z płatnościami na rzecz Miasta. Lista Grantobiorców do podpisania umów jest weryfikowana w sposób ciągły i będzie ona aktualizowana. 
 

Mieszkaniec podczas podpisywania umów powinien mieć ze sobą:

  • dowód tożsamości
  • numer konta bankowego
  • ustaloną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nie może być później niż 6 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.
Zakończenie realizacji Inwestycji przed upływem 6m-cy od rozpoczęcia inwestycji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2021r. 

W dokumentach do pobrania znajduję się umowa powierzenie grantu, z którą należy się zapoznać przed podpisaniem umowy.

W przypadku gdy termin podpisania umów bądź godzina jest nie dogodna dla Mieszkańca wtedy należy powiadomić Operatora projektu, który dokona zmiany. 

  • 33 813 82 82
  • 33 813 82 83
  • 33 813 83 13

Miejscem podpisania umowy jest BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK)
przy Al. Armii Krajowej 220,
pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD)

 

Harmonogram podpisywania umów
Pozycja na liście ID Data Godzina
94 MTPV1212 29-01-2021 09:20
196 RGPV1523 29-01-2021 09:20
195 STPV1122 29-01-2021 09:20
533 AGTPV1512 29-01-2021 09:40
122 PVHPCOCWU/20/0709 29-01-2021 09:40
93 TKPVHP1238 29-01-2021 09:40
56 ADPVHP1644 29-01-2021 10:00
61 BKPVKSHP1200 29-01-2021 10:00
80 BWHP1359 29-01-2021 10:00
62 MPPVHP1151 29-01-2021 10:20
81 EDPVHP1515 29-01-2021 10:20
88 ŁPPVHP1010 29-01-2021 10:20
91 UHPVHP1249 29-01-2021 10:40
107 MLPVHP1527 29-01-2021 10:40
109 JHPVHP1800 29-01-2021 10:40
117 MBPVHP1354 29-01-2021 11:00
118 PBPVHP1536 29-01-2021 11:00
136 AWPPVHP1446 29-01-2021 11:00
139 RZPVHPCWU1751 29-01-2021 11:20
148 SMPVHP1523 29-01-2021 11:20
150 MMPVHP1131 29-01-2021 11:20
163 JJPVKS1329 29-01-2021 11:40
183 KKPV1127 29-01-2021 11:40
184 GJPV1440 29-01-2021 11:40
200 WGPV1314 29-01-2021 12:00
201 TBPV1452 29-01-2021 12:00
202 JCPV1504 29-01-2021 12:00
209 BCPV1703 29-01-2021 12:20
210 MKPV1704 29-01-2021 12:20
212 MTPV1754 29-01-2021 12:20
213 MDPV1756 29-01-2021 12:40
215 IBPVHP1012 29-01-2021 12:40
221 TPPV1350 29-01-2021 12:40
228 ZCPV1459 29-01-2021 13:00
230 ROAPV1355 29-01-2021 13:00
239 KZPVHP1600 29-01-2021 13:00
250 APPV1438 29-01-2021 13:20
251 DDPV1141 29-01-2021 13:20
256 GJTPV1628 29-01-2021 13:20
264 WJPV1750 29-01-2021 13:40
284 TPPV1016 29-01-2021 13:40
288 SPPV1148 29-01-2021 13:40
299 APPV1059 29-01-2021 14:20
300 AWPV1446 29-01-2021 14:20
302 KKPV1211 29-01-2021 14:20
310 LWPV1640 29-01-2021 14:40
316 DKPV1104 29-01-2021 14:40
320 BGPV1518 29-01-2021 14:40
323 MKPV1807 29-01-2021 15:00
329 KSPV1140 29-01-2021 15:00
330 CMPV1721 29-01-2021 15:00
331 MOPV1017 29-01-2021 15:20
342 PLPVKS1322 29-01-2021 15:20
354 ARPV1445 29-01-2021 15:20
214 MLKPV1025 29-01-2021 15:40
363 ACPV1444 29-01-2021 15:40
369 MWPV1019 29-01-2021 15:40
394 EKPV1324 29-01-2021 16:00
237 MPPV1533 29-01-2021 16:00
109 JHPVHP1800 29-01-2021 16:00
395 RBPV1358 29-01-2021 16:20
397 ABPV1438 29-01-2021 16:20
398 JSPV1645 29-01-2021 16:20
399 APPV1048 01-02-2021 10:20
400 RSPV1446 01-02-2021 10:20
402 ZMPV1025 01-02-2021 10:20
411 MNPV1649 01-02-2021 10:40
426 APPV1454 01-02-2021 10:40
463 MTPV1252 01-02-2021 10:40
487 GSPV1445 01-02-2021 11:00
515 MWPV1014 01-02-2021 11:00
516 KJPV1701 01-02-2021 11:00
529 HKPV1234 01-02-2021 11:20
531 RHPV1424 01-02-2021 11:20
532 TMPV1504 01-02-2021 11:20
538 MRPV1011 01-02-2021 11:40
546 MKPV1758 01-02-2021 11:40
566 KPPV1029 01-02-2021 11:40
584 GWPV1353 01-02-2021 12:00
596 JSPV1538 01-02-2021 12:00
612 PŚPVHP1303 01-02-2021 12:00
619 BRHP1218 01-02-2021 12:20
133 AHPVHP1010 01-02-2021 12:20
451 WWHP1125 01-02-2021 12:20
49 MKPVHP1107 01-02-2021 12:40
486 EKPV1247 01-02-2021 12:40
292 ETPV1355 01-02-2021 12:40
609 JBPV1113 01-02-2021 16:00
192 ALPV1655 01-02-2021 17:00