Harmonogram podpisywania umów Grantobiorcy z listy rezerwowej

Harmonogram obejmuje  Mieszkańców  z listy rezerwowej, którzy  dotychczas przeszli  pozytywnie weryfikację pod kątem nie zalegania z płatnościami na rzecz Miasta. Lista Grantobiorców do podpisania umów jest weryfikowana w sposób ciągły i będzie ona aktualizowana. 
 

Mieszkaniec podczas podpisywania umów powinien mieć ze sobą:

  • dowód tożsamości
  • numer konta bankowego
  • ustaloną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nie może być później niż 6 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.
Zakończenie realizacji Inwestycji przed upływem 6m-cy od rozpoczęcia inwestycji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2021r. 

W przypadku gdy termin podpisania umów bądź godzina jest nie dogodna dla Mieszkańca wtedy należy powiadomić Operatora projektu, który dokona zmiany. 

  • 33 813 82 82
  • 33 813 82 83
  • 33 813 83 13

Miejscem podpisania umowy jest BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK)
przy Al. Armii Krajowej 220,
pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD)

Harmonogram podpisywania umów
Pozycja na liście ID Data Godzina
1 MHPVHP1206 15-03-2021 12:00
2 DKPVHP1254 15-03-2021 12:00
3 JWPVHP1509 15-03-2021 12:30
4 TSPVHP1512 15-03-2021 12:30
5 JGPVHP1619 15-03-2021 13:00
6 SDPVHP1540 15-03-2021 13:00
7 JŚPVHP1033 15-03-2021 13:30
8 PGPVHP1138 15-03-2021 13:30
9 RGPVHP1158 15-03-2021 14:00
11 JSPVHP1429 15-03-2021 14:00
12 KOPVHP1321 15-03-2021 14:30
13 JWPVHP1708 15-03-2021 14:30
14 PVHPCOCWU/12/0709 15-03-2021 15:00
15 PVHPCOCWU/13/0709 15-03-2021 15:00
339 JBPV1525 15-03-2021 15:30
340 MCPV1123 15-03-2021 15:30
341 AZPV1130 15-03-2021 16:00
342 JZPV1622 15-03-2021 16:00
343 MDPV1631 15-03-2021 16:30
344 WTPV1048 15-03-2021 16:30
345 MMPV1312 16-03-2021 12:00
346 SFPV1214 16-03-2021 12:00
347 ATPV1129 16-03-2021 12:30
348 BGPV1036 16-03-2021 12:30
349 ADPV1055 16-03-2021 13:00
350 DMPV1119 16-03-2021 13:00
351 BKPV1256 16-03-2021 13:30
352 TSPV1548 16-03-2021 13:30
353 IPPV1129 16-03-2021 14:00
354 PNPV1252 16-03-2021 14:00
355 DSPVKS1349 16-03-2021 14:30
356 WKPV1615 16-03-2021 14:30
357 BTPV1204 16-03-2021 15:00
358 MSPV1212 16-03-2021 15:00
359 MKPV1419 16-03-2021 15:30
360 KKPV1149 16-03-2021 15:30
361 CMPV1305 16-03-2021 16:00
362 DŁPV1741 16-03-2021 16:00
363 JSPV1007 16-03-2021 16:30
338A BRPV1512 16-03-2021 16:30