Lista Grantobiorców zakwalifikowaych w projekcie

Przedstawiamy kolejną listę Grantobiorców z listy rezerwowej zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Pozycja na liście Kod
20 LR BNRPVHP956
21 LR ACBPVHP1017
22 LR TRPVHP1025
23 LR AKPVHP1337
26 LR PJPVHP1243
27 LR SJPVHP1345
369 LR ASPV1213
370 LR GJPV1124
371 LR RGPV1143
372 LR MZPVKS1416
373 LR ASBPV1446
374 LR AMPV1709
376 LR MSPV1026
377 LR MŁPV1210
378 LR JSPV1232
379 LR SPPV1251
380 LR ŁJPV1300
381 LR RUPV1320