Lista kolejnych Grantobiorców z Listy Rezerwowej zakwalifikowanych w projekcie - cd.

 

Przedstawiamy kolejną listę Grantobiorców z listy rezerwowej zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Prosimy o pilne potwierdzenie w Biurze Obsługi Klienta  chęci podpisania Umowy o powierzenie grantu.


Aktualizacja listy w dniach: 17 i 23 marca, 04, 21, 26 i 30 kwietnia, 2 i 5 maja, 15 i 24 czerwca, 19, 24, 29 sierpnia oraz 7 września 2022 r.

R-075 PŁPVHP1434
R-079 PVHPCOCWU/4/0709
R-080 MGPVHP1335
R-081 MUPVHP1324
R-082 MMPVHP1448
R-083 RDPVHP1328
R-084 MWPVHP1418
R-085 PVHPCOCWU/5/0709
R-087 WZPVHP1730
R-262 CJPVHP1129
R-375 PSPV1712
R-460 PV/32/0709
R-477 PV/35/0709
R-461 MHPV1324
   
aktualizacja 17.03.2022:
R-088 MDPVHPCOCWU1316
R-089 LNBHP1121
R-462 AZPV1544
R-463 ASPV1011
   
aktualizacja 23.03.2022:
R-090 PKPVHP1407
R-091 ISPVHP1249
R-464 MSPV1034
   
aktualizacja 04.04.2022:
R-092 MKPVHP1042
   
aktualizacja 21.04.2022:
R-093 LBPVHP1230
   
aktualizacja 26.04.2022:
R-094 LBPVHP1242
   
aktualizacja 30.04.2022:
R-095 RBPVHP1247
R-096 MBPVHP1445
   
aktualizacja 02.05.2022:
R-097 GSPVHP1332
R-098 PSPVHP1622
   
aktualizacja 05.05.2022:
R-099 WSPVHP1150
R-100 RRPVKSHP1356
   
aktualizacja 15.06.2022:
R-101 MPPVHP1608
R-102 ŁRPVHP1225
   
aktualizacja 24.06.2022:
R-103 MKPVHP1730
R-465 RLPVHP1139
R-466 KHPV1000
R-U01 SKKS1748
R-U02 WWPCWU1211
   
aktualizacja 19.08.2022:
R-U03 JOKS1543
R-U04 LMKSCWU0811
   
aktualizacja 24.08.2022:
R-U05 PSKS1500
R-U06 LSKSCWU1649
R-U07 WPKS1743
R-U08 IPKS1252
   
aktualizacja 29.08.2022:
R-U09 JBKS0912
R-U10 JKKSCWU1650
   
aktualizacja 07.09.2022:
R-U11 KMKS1312
R-U12 KMKS1319
R-U13 TBKS1333
R-U14 ERKSCWU1532
R-U15 JZKSCWU1104
R-U16 JDKSCWU1330