Lista kolejnych Grantobiorców z Listy Rezerwowej zakwalifikowanych w projekcie

Podpisywanie umów

Przedstawiamy kolejną listę Grantobiorców z listy rezerwowej zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Prosimy o pilne potwierdzenie w Urzędzie Miejskim chęci podpisania Umowy o powierzenie grantu.

R-104 PVHPCOCWU/18/0709
R-105 ISPVHP1310
R-106 ŁKPVHP1326
R-107 BKPVHP1723
R-108 PVHPCOCWU/11/0709
R-109 DRPVHP1054
R-110 JMPVHPKS1228
R-111 RTPVHP1000
R-112 WSPVHP1308
R-113 ŁGPVHP1330
R-114 AGPVHP1334
R-115 MFPVHP1439
R-116 KMPVHPCOCWU1327
R-117 KHPVHP1441
R-118 RCPV1623
R-119 KLPVHPCOCWU1538
R-120 ARPVHP1123
R-121 BMPVHP1624
R-122 ZBPVHP1940
R-123 DGWPVHP1356
R-124 LGPVKSHP1050
R-125 PVHPCOCWU/16/0709
R-126 PVHPCOCWU/19/0709
R-127 RŁPVHPCOCWU1624