zdjęcie dokumentów

 

Przedstawiamy kolejną listę Grantobiorców z listy rezerwowej zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lp. Kod
P-154 JNPV1531
R-038 KKPVHP1110
R-039 MHPVHP1139
R-040 UFPVHP1148
R-041 ZSPVHP1243
R-042 MGPVHP1203
R-043 ADPVHP1212
R-044 KJPVHP1157
R-264 JCPVHP1608
R-367 KWPV1747
R-368 JKPV1159
R-403 DSPVKS1800
R-404 WJPV1800
R-405 EWPVKS1800
R-406 JŚPV1350
R-407 EMPV1117
R-408 EKPV1611
R-409 KPPV1644
R-410 JPPV1214
R-411 WWPV1329
R-412 SŁPV1148
R-413 WMPV1027
R-414 KGPPV1516
R-415 AGPV1054
R-416 JOPV1550
R-417 MWPV1112
R-418 MGPV1614
R-419 JMPV1624
R-420 MSPV1728
R-421 RKPV1230