Lista kolejnych Grantobiorców z Listy Rezerwowej zakwalifikowanych w projekcie - cd.

Przedstawiamy kolejną listę Grantobiorców z listy rezerwowej zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lp. Kod
R-048 MWPVHP1814
R-049 SPVHP1414
R-426 MJNPV1512
R-427 SPPV1653
R-428 PZPV1144
R-429 ASPV1341
R-430 PKPV1446
R-431 TCPV1208
R-432 ZDPV1215
R-433 DTPV1642
R-434 TJPV1351
R-435 ABPV1344
R-436 SKPV1020