Lista kolejnych Grantobiorców z Listy Rezerwowej zakwalifikowanych w projekcie - cd.

Przedstawiamy kolejną listę Grantobiorców z listy rezerwowej zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Prosimy o pilne potwierdzenie w Biurze Obsługi Klienta  chęci podpisania Umowy o powierzenie grantu.

 

LP. Kod
R-050 RPPVHP1652
R-051 MŁPVHP1750
R-052 MKPVHP1758
R-053 MBFPVKSHP1840
R-054 ASPVHP1844
R-055 AGPVHP1404
R-056 MPPVHP1424
R-057 MCPVHP1514
R-058 SMPVHPCOCWU1344
R-059 ŁMPVHP1711
R-060 JMPPVHPCOCWU1156
R-061 BDPVHP1141
R-062 KPPVHP1608
R-063 GPPVHP1026
R-064 PVHPCOCWU/9/0709
R-065 EGPVHP1445
R-066 JKPVHP1620
R-067 RWPVHP1516
R-068 HKPVKSHP1727
R-069 TCPVHP1729
R-070 ŁOPVHP1450
R-071 PMPVHP1338
R-072 RWPVHP1306
R-073 DDPVHP1457
R-074 JTPVHP1119
R-437 MMWPV1541
R-438 APPV1039
R-439 APPV1402
R-440 JBPV1022
R-441 TWPV1020
R-442 TWPV1600
R-443 EJMPV1706
R-444 JKPV1213
R-445 HDPV1256
R-446 SSPV1335
R-447 JBPV1354
R-448 WJPV1508
R-449 BSMPV1901
R-450 SRPV1931
R-452 MKPV1302
R-453 BPPV1609
R-454 FHPV1612
R-455 ASPV1747
R-456 ŁZPV1751