OBRAZ DEKLARACJI Z NAPISEM NABÓR ZAKOŃCZONY

Zakończył się 30 dniowy nabór wniosków do Programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej".

W najbliższych dniach złożone w BOK w terminie naboru, tj. od 7 września do 7 października 2020 r. wnioski będą oceniane formalnie i merytorycznie zgodnie z punktacją oraz zasadami  określonymi w Regulaminie naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej".

Po weryfikacji złożonych dokumentów na tej stronie zostanie opublikowana lista podstawowa i rezerwowa Grantobiorców. Proszę śledzić stronę.