obraz faktury

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że odbiór oryginałów faktur za wykonanie mikroinstalacji jest możliwy w Urzędzie Miejskim Plac Ratuszowy 6 ,pokój 509, V piętro w godzinach pracy Urzędu.

Faktury będą wydawane Grantobiorcom lub osobom przez nich upoważnionym pisemnie.