print screen strony

Szanowni Grantobiorcy

W przypadku pojawienia się problemu z wpisaniem numeru umowy zawartej w 2022 roku, proszę w formularzu zgłoszenia odczytu licznika wprowadzić czterocyfrowy indywidualny numer: OSE-EN.602.10.2.0001.2022  np. dla umowy o numerze OSE-EN.602.10.444.2022 proszę uzupełnić:  OSE-EN.602.10.2.0444.2022

Problem techniczny został zgłoszony i wkrótce powinien zostać rozwiązany.