zdjęcie dokumentów

W wyniku weryfikacji złożonych w naborze Deklaracji udziału w Projekcie OZE dla mieszkańców Bielska-Białej mamy już pierwsze wyniki. Poniżej lista pozytywnie zweryfikowanych dotąd Deklaracji: 

Lista podstawowa Grantobiorców Programu OZE  - część 1
lp. ID deklaracji udziału data złożenia deklaracji
1 ASPVHP1325 2020/10/07
2 TCPVHP1046 2020/10/06
3 WŁHP1035 2020/10/06
4 DPSPVKSHP1920 2020/10/06
5 KMPVHP1711 2020/10/06
6 BZPVHP1047 2020/10/06
7 UPPVHP1740 2020/10/06
8 BKPVHP1529 2020/10/05
9 MRPVKSHP1358 2020/10/05
10 EPPVHP1715 2020/10/05
11 BCPVHP1149 2020/10/03
12 JSPVHP1038 2020/10/03
13 JAPVHP1412 2020/10/02
14 MTPV1545 2020/10/02
15 MAWHP1321 2020/10/02
16 JSPVKSHP1028 2020/10/01
17 PVHPKS1057 2020/09/30
18 KMPVHP1002 2020/09/28
19 DJPVHP1440 2020/09/28
20 ABPVKSHP1221 2020/09/26
21 AŁPVHP1201 2020/09/25
22 BPPVHP1633 2020/09/25
23 TKPVHP1110 2020/09/24
24 UKPVHP1309 2020/09/24
25 KŁPVHP1108 2020/09/23
26 MAPVHP1426 2020/09/22
27 RHPVHP1544 2020/09/22
28 RJPVKSHP1146 2020/09/21
29 TPPVHP1054 2020/09/18
30 SGPVHP1608 2020/09/15
31 ASPVHP1443 2020/09/14
32 KBPVHP1309 2020/09/12
33 MKPVHPCOCWU1346 2020/09/07
34 TBPVHPCOCWU1251 2020/09/07
35 PVHPCOCWU/6/0709 2020/09/07
36 AUPVHPCOCWU1414 2020/09/07
weryfikacja pozostałych deklaracji w toku

Weryfikacja pozostałych wniosków nadal trwa. Wkrótce opublikujemy dalszą część Listy Podstawowej i Listę Rezerwową Grantobiorców.

Dla ułatwienia wyszukiwania poniżej prezentujemy Listę posortowaną alfabetycznie wg ID Deklaracji:

Lista posortowana alfabetycznie wg ID
ID deklaracji udziału data złożenia deklaracji
ABPVKSHP1221 2020/09/26
AŁPVHP1201 2020/09/25
ASPVHP1325 2020/10/07
ASPVHP1443 2020/09/14
AUPVHPCOCWU1414 2020/09/07
BCPVHP1149 2020/10/03
BKPVHP1529 2020/10/05
BPPVHP1633 2020/09/25
BZPVHP1047 2020/10/06
DJPVHP1440 2020/09/28
DPSPVKSHP1920 2020/10/06
EPPVHP1715 2020/10/05
JAPVHP1412 2020/10/02
JSPVHP1038 2020/10/03
JSPVKSHP1028 2020/10/01
KBPVHP1309 2020/09/12
KŁPVHP1108 2020/09/23
KMPVHP1002 2020/09/28
KMPVHP1711 2020/10/06
MAPVHP1426 2020/09/22
MAWHP1321 2020/10/02
MKPVHPCOCWU1346 2020/09/07
MRPVKSHP1358 2020/10/05
MTPV1545 2020/10/02
PVHPCOCWU/6/0709 2020/09/07
PVHPKS1057 2020/09/30
RHPVHP1544 2020/09/22
RJPVKSHP1146 2020/09/21
SGPVHP1608 2020/09/15
TBPVHPCOCWU1251 2020/09/07
TCPVHP1046 2020/10/06
TKPVHP1110 2020/09/24
TPPVHP1054 2020/09/18
UKPVHP1309 2020/09/24
UPPVHP1740 2020/10/06
WŁHP1035 2020/10/06

Proszę śledzić nasze Aktualności.