Podpisane umowy

Umowy o powierzenie grantu zawarte między Grantobiorcą a Grantodawcą zostały podpisane.

Umowy będą do odbioru najpóźniej przy składaniu wniosku o udzielenie grantu, po przeprowadzeniu badania rynku.

Grantobiorca powinien prowadzić badanie rynku w okresie realizacji grantu z zastosowaniem otrzymanych emailowo z BOK formularzy dokumentów badania rynku (zapytanie ofertowe, formularze ofert, formularz kosztorysu itd.). 

W przypadku nieotrzymania formularzy dokumentów lub braku możliwości ich wydrukowania prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Telefony czynne w godzinach pracy BOK:

  • 33 813 82 82
  • 33 813 82 83
  • 33 813 83 13

Adres mailowy : bokbielsko@gmail.com 

Dni i godziny pracy BOK:
poniedziałek - wtorek: 10:00–18:00
środa: 8:00–16:00
czwartek - sobota: nieczynne

Uwaga! Przed rozpoczęciem badania rynku należy się zapoznać z prezentacją przygotowaną specjalnie dla Granotobiorców, zawierającą instrukcję postępowania. Prezentacja została opublikowana w Aktualnościach w dniu 13 stycznia. Link tutaj: 

https://oze.bielsko-biala.pl/aktualnosci/prezentacja-material-informacyjny-dla-grantobiorcow

W prezentacji znajduje się też dedykowany dla Grantobiorców numer telefonu do infolinii technicznej , gdzie można wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące aspektów technicznych planowanych instalacji.

Przed wykonaniem telefonu prosimy o sprawdzenie, czy odpowiedź na Państwa pytania nie znajduje się już w zakładce FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania). Link tutaj:   

https://oze.bielsko-biala.pl/faq