Prezentacja-materiał informacyjny dla Grantobiorców

Prezentacja-materiał informacyjny dla Grantobiorców

Prezentacja jest materiałem informacyjnym dla Grantobiorców. Zawiera ogólne zasady realizacji projektu. W treści materiału znajduję się: 

 • Cel projektu
 • Zakres projektu
 • Poziom dofinansowania instalacja OZE
 • Podstawowe zasady projektu
 • Działalność gospodarcza w budynku
 • Etapy realizacji projektu
 • Etapy realizacji projektu po podpisaniu umowy o powierzenie grantu
 • Wybór wykonawcy inwestycji 
 • Wniosek o udzielenie grantu i przeprowadzenie inwestycji
 • Odbiór i rozliczenie inwestycji
 • Wniosek o płatność i wypłata grantu
 • Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów, w okresie trwałości projektu
 • Obowiązki Grantobiorcy
 • Uwagi dla Grantobiorców

Prezentacja jest materiałem informacyjnym nie jest Regulaminem projektu. 

Załączniki: