info

Prezentacja jest materiałem informacyjnym dla Grantobiorców. Zawiera ogólne zasady realizacji projektu. W treści materiału znajdują się: 

1. Cele projektu
2. Zakres projektu
3. Poziom dofinasowania instalacji OZE
4. Podstawowe zasady projektu
5. Działalność gospodarcza w budynku

Prezentacja jest materiałem informacyjnym nie jest Regulaminem projektu. 

Załączniki: