plik wniosków

Aktualnie trwa weryfikacja wszystkich złożonych w okresie naboru wniosków udziału w projekcie "OZE dla mieszkańców Bielska-Białej".

Przyjęte w BOK Deklaracje udziału będą sprawdzane pod względem formalnym  i merytorycznym. Więcej informacji w Zakładce O projekcie.

Deklaracje ocenione pozytywnie, w kolejności wg przyznanej zgodnie z Regulaminem punktacji dla deklarowanego rodzaju Inwestycji (składającej się z jednej lub więcej instalacji) zostaną wpisane na Listę podstawową (do wyczerpania limitu instalacji danego rodzaju objętego/objętych zadeklarowaną Inwestycją) lub Listę rezerwową.

Listy Grantobiorców zawierające przyznane indywidualne ID przy składaniu Deklaracji zostaną opublikowane po zakończeniu procesu oceny, nie później niż do 2 listopada 2020 r.

Proszę śledzić niniejszą stronę (www.oze.bielsko-biala.pl).