Weryfikacja mocy umownej lub przyłączeniowej do sieci

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w przypadku instalacji fotowoltaicznej należy zweryfikować u dostawcy/odbiorcy energii, możliwości techniczne przyłącza energetycznego do Państwa nieruchomości w zakresie wprowadzenia do sieci energii wyprodukowanej dla planowanej instalacji. 

W przypadku gdy moc umowna lub przyłączeniowa do sieci energetycznej ustalona dla budynku jest mniejsza niż deklarowana moc instalacji fotowoltaicznej, Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci u swojego dostawcy energii elektrycznej.