Weryfikacja płatności na rzecz Miasta

Przed podpisaniem umowy każdy z Grantobiorców jest weryfikowany pod kątem nie zalegania z płatnościami na rzecz Miasta. Grantobioców prosimy o upewnienie się, że wszystkie należności mają uregulowane. W razie wątpliwości co do tej kwestii należy skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod numerami telefonów: 

  • 33 4971586 - w sprawie opłaty zagospodarowanie odpadami,
  • 33 4971587- sprawie podatku od nieruchomości.