Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru instalacji

Instalacje fotowoltaiczne

- projekt instalacji fotowoltaicznej

- uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż dla mocy od 6,5kWp

- potwierdzone zgłoszenie do PSP dla mocy od 6,5kWp

- potwierdzone zgłoszenie do operatora energetycznego o włączenie instalacji do sieci

- oświadczenie projektanta / wykonawcy, że użyte urządzenia i sprzęt mają niezbędne certyfikaty wymagane przez przepisy, UM Bielsko-Biała i operatora energetycznego

- zdjęcia detali ukrytych na dachu i w budynku

- prowadzenie przewodów DC w otoczeniu ognioodpornym

- spełnienie wymagań minimalnych -wg dokumentu UM Bielsko-Biała, niezbędne dokumenty potwierdzające lub oświadczenie wykonawcy na piśmie

- protokoły pomiarów rezystancji uziemienia i elektrycznych (jeżeli wymagane - np. jeżeli nastąpiła przebudowa instalacji wewnętrznej)

- instrukcja obsługi dla właściciela (lub potwierdzenie właściciela, że wszystko jest jasne)

- wskazana obecność przedstawiciela wykonawcy

- instrukcja postępowania dla właściciela w przypadku wystąpienia usterki  

 

Instalacje pomp ciepła 

- projekt instalacji pompy ciepła (minimum schemat z pieczątką projektanta)

- obliczenia doboru mocy źródła ciepła, jeżeli pompa ciepła jest źródłem samodzielnym

- oświadczenie projektanta / wykonawcy, że użyte urządzenia i sprzęt mają niezbędne certyfikaty wymagane przez przepisy i UM Bielsko-Biała

- zdjęcia detali ukrytych podczas instalacji (o ile takie występują)

- spełnienie wymagań minimalnych - wg dokumentu UM Bielsko-Biała, niezbędne dokumenty potwierdzające lub oświadczenie wykonawcy na piśmie

- instrukcja obsługi dla właściciela (lub potwierdzenie właściciela, że wszystko jest jasne)

- instrukcja postępowania dla właściciela w przypadku wystąpienia usterki  

 

Instalacje solarne

- projekt instalacji solarnej (minimum schemat z pieczątką projektanta)

- oświadczenie projektanta / wykonawcy, że użyte urządzenia i sprzęt mają niezbędne certyfikaty wymagane przez przepisy i UM Bielsko-Biała

- zdjęcia detali ukrytych podczas instalacji (o ile takie występują)

- spełnienie wymagań minimalnych - wg dokumentu UM Bielsko-Biała, niezbędne dokumenty potwierdzające lub oświadczenie wykonawcy na piśmie

- instrukcja obsługi dla właściciela (lub potwierdzenie właściciela, że wszystko jest jasne)

- instrukcja postępowania dla właściciela w przypadku wystąpienia usterki