komunikat

 

 

 

Szanowni Państwo,

Operator Projektu informuje, że termin zakończenia realizacji Państwa inwestycji upływa w dniu 30 września 2022. Do tego momentu, zgodnie z zawartymi Umowami o powierzenie Grantu, mają Państwo obowiązek zrealizować inwestycje oraz zgłosić do Operatora Projektu gotowość do odbioru mikroinstalacji.

Operator Projektu będzie odbierał zgłoszone mikroinstalacje do dnia 30 września 2022. Po upływie tego terminu niemożliwy będzie odbiór instalacji przez Operatora Projektu.

Po pozytywnym odbiorze mikroinstalacji mają Państwo obowiązek złożenia Wniosku o wypłatę grantu do dnia 05 października 2022.