Poniżej  znajdują się do wykorzystania linki do Formularzy obowiązujących w Projekcie - do pobrania i wydrukowania - UWAGA! Formularze należy drukować dwustronnie i w kolorze (logo Projektu i Unii Europejskiej). Jeśli nie mają Państwo takiej możliwości wydrukowane kolorowe dwustronne formularze są dostępne w BOK-u. Dni i godziny pracy BOK znajdują się w stopce strony.

Formularze do naboru uzupełniającego w 2022 r.:

1. Deklaracja udziału - https://oze.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2022-03/DO%20POBRANIA%20ZA%C5%81%202%20Deklaracja%20udzia%C5%82u%20nab%C3%B3r%20uzup_2.pdf

2. Formularz zgody współwłaściciela (jeżeli dotyczy)  - https://oze.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2022-03/LLV%20ZA%C5%81.%202a%20wz%C3%B3r%20zgody%20wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82a%C5%9Bciciela%2020.10.2020.pdf

3. Aktualny wydruk z Księgi wieczystej -  https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false

 

Formularze Wniosków oraz Umowy z wykonawcą mikroinstalacji:

1. Wniosek o udzielenie grantu - https://oze.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2022-03/ZAL4DO~1.PDF

2. Wniosek o płatność - LLV%20ZA%C5%81.%205%20zm.%20Wniosek%20o%20p%C5%82atno%C5%9B%C4%87%2020.10.%202020.pdf

3. Umowa z Wykonawcą -Umowa-Grantobiorca-Wykonawca-Bielsko-Bia%C5%82a%2029.12.pdf

 

Proszę wybrać rodzaj realizowanej mikroinstalacji:

 

- instalacja fotowoltaiczna - komplet formularzy do badania rynku:

1. Zapytanie ofertowe - LLV%20ZA%C5%81.%204a%20zapytanie%20ofertowe%2020.10.2020.pdf

2. Parametry instalacji - LLV%20Wytyczne%20Min%20Parametry%2020.10.2020.pdf

3. Formularz ofertowy PV - LLV%20Formularz%20PV%20-%20Formularz%20Ofert%20Wykonawcy%2020.10.2020.pdf

4. Kosztorys ofertowy PV - LLV%20kosztorys%20OFERTOWY%20pv%2029.12.pdf

5. Minimalny zakres projektu technicznego - MINIMALNY%20ZAKRES%20PROJEKTU%20TECHNICZNEGO%20MIKROINSTALACJI%20OZE%2029.12.pdf

6. Wytyczne dla Wykonawcy - LLV%20WYTYCZNE%20DLA%20WYKONAWCO%CC%81W%20INSTALACJI%20-%2029.11.pdf

7. Kosztorys powykonawczy PV - LLV%20kosztorys%20POWYKONAWCZY%20pv.pdf

 

- instalacja kolektory słoneczne - komplet formularzy do badania rynku:

1. Zapytanie ofertowe - LLV%20ZA%C5%81.%204a%20zapytanie%20ofertowe%2020.10.2020.pdf

2. Parametry instalacji -LLV%20Wytyczne%20Min%20Parametry%2020.10.2020.pdf

3. Formularz ofertowy KS - LLV%20Formularz%20KS%20-%20Formularz%20Ofert%20Wykonawcy%2020.10.2020.pdf

4. Kosztorys ofertowy -  LLV%20kosztorys%20%20OFERTOWY%20KS%2029.12.pdf

5. Minimalny zakres projektu technicznego - MINIMALNY%20ZAKRES%20PROJEKTU%20TECHNICZNEGO%20MIKROINSTALACJI%20OZE%2029.12.pdf

6. Wytyczne dla Wykonawcy - LLV%20WYTYCZNE%20DLA%20WYKONAWCO%CC%81W%20INSTALACJI%20-%2029.11.pdf

7. Kosztorys powykonawczy - LLV%20kosztorys%20POWYKONAWCZY%20KS.PDF

 

- instalacja pomp ciepła cwu oraz co/co+cwu - komplet formularzy do badania rynku:

1. Zapytanie ofertowe - LLV%20ZA%C5%81.%204a%20zapytanie%20ofertowe%2020.10.2020.pdf

2. Parametry instalacji - LLV%20Wytyczne%20Min%20Parametry%2020.10.2020.pdf

3ab. Formularz ofertowy  - pompa cwu oraz co/co+cwu - LLV%20Formularz%20PC%20-%20Formularz%20Ofert%20Wykonawcy%2020.10.2020.pdf

4a. Kosztorys ofertowy - pompa cwu - LLV%20kosztorys%20%20OFERTOWY%20pompy%20ciep%C5%82a%20%20cwu%2029.12.pdf

4b. Kosztorys ofertowy - pompa co/co+cwu - LLV%20kosztorys%20%20OFERTOWY%20pompy%20ciep%C5%82a%20co%20cwu%2029.12.pdf

5. Minimalny zakres projektu technicznego - MINIMALNY%20ZAKRES%20PROJEKTU%20TECHNICZNEGO%20MIKROINSTALACJI%20OZE%2029.12.pdf

6. Wytyczne dla Wykonawcy -LLV%20WYTYCZNE%20DLA%20WYKONAWCO%CC%81W%20INSTALACJI%20-%2029.11.pdf

7a. Kosztorys powykonawczy - pompa cwu - kosztorys%20POWYKONAWCZY%20pompy%20ciep%C5%82a%20cwu.pdf

7b. Kosztorys powykonawczy - pompa co/co+cwu - kosztorys%20POWYKONAWCZY%20pompy%20ciep%C5%82a%20co%20cwu.pdf