Lista kolejnych Grantobiorców z Listy Rezerwowej zakwalifikowanych w projekcie - cd.

Przedstawiamy kolejną listę Grantobiorców z listy rezerwowej zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Prosimy o pilne potwierdzenie w Biurze Obsługi Klienta  chęci podpisania Umowy o powierzenie grantu.

Lp. Kod
R-076 MSPVHP1151
R-077 PSPVHP1451
R-078 MKPVHP1705
R-457 ABPV1010
R-458 PV/25/0709
R-459 PV/28/0709