zweryfikowane deklaracje udziału

Weryfikacja formalna i ocena merytoryczna złożonych w naborze uzupełniającym Deklaracji udziału w Programie OZE została zakończona.

Wszystkie pozytywnie ocenione wnioski z zadeklarowanymi Inwestycjami (obejmującymi wykonanie pojedynczej mikroinstalacji albo składającymi się łącznie z dwóch instalacji) zostały ułożone wg uzyskanej punktacji  i do wyczerpania się nakładu danego rodzaju mikroinstalacji niezbędnych do realizacji Inwestycji - wpisane na Listę podstawową Grantobiorców.

 Po wyczerpaniu się dostępności danego zestawu mikroinstalacji – wniosek trafił na listę rezerwową.

INSTRUKCJA:

  1. Numer ID złożonej Deklaracji otrzymaliście Państwo emailem na wskazany w Deklaracji adres. W razie utraty numeru można  wystąpić z zapytaniem do Operatora  w zakładce  ZAPYTAJ OPERATORA podając swoje imię, nazwisko, ADRES INSTALACJI oraz datę złożenia wniosku i numer PESEL.
  2. Aby odszukać pozycję swojego ID Deklaracji na liście należy:
    Poprzez funkcję Ctrl+F   (wcisnąć na klawiaturze jednocześnie przycisk  Ctrl i literę „f” i w okienku, które się pojawi wpisać Id swojego wniosku po czym wcisnąć Enter. Na odpowiedniej liście podświetlony zostanie ID Państwa wniosku.)

 

LISTA PODSTAWOWA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
Grantobiorców Programu OZE
stan na 28 kwietnia 2022 r.
Pozycja na liście ID Deklaracji Udziału Data złożenia deklaracji
1 PDKSCWU1657 2022/04/12
2 MKKSCWU1736 2022/03/24
3 UJKSCWU0919 2022/03/21
4 DŚCWU1207 2022/04/12
5 SPCWU1220 2022/04/21
6 MŚKCWU0848 2022/04/04
7 KSCWU1253 2022/04/19
8 TKCWU1543 2022/03/29
9 PWCWU1530 2022/04/05
10 MJCWU1524 2022/04/12
11 UJKSCWU1535 2022/04/19
12 MCCWU1725 2022/04/19
13 IWKS1130 2022/03/30
14 JPPC1006 2022/03/21
15 MTWCWU1223 2022/04/07
16 ABCWU1223 2022/04/19
17 ZPPC1229 2022/04/21
18 KSKS1210 2022/04/19
19 AWKS1606 2022/03/31
20 HKKS1422 2022/04/19
21 EMKSPCWU1756 2022/04/21
22 ABPCWU1533 2022/03/22
23 FCCWU0839 2022/03/23
24 TMCWU1342 2022/03/24
25 MBPCWU1425 2022/03/31
26 AWKSCWU1200 2022/04/19
27 MSCWU1640 2022/04/07
28 JNKS0901 2022/03/21
29 ANKS1103 2022/03/25
30 ASKS1735 2022/03/31
31 PTKS1423 2022/04/07
32 DOKS1437 2022/04/07
33 WMCWU1335 2022/04/11
34 ŁKCWU1423 2022/04/12
35 PHKS1640 2022/04/19
36 ALKS1703 2022/04/19
37 ZPKS1230 2022/04/21
38 ADKSCWU1331 2022/04/21
39 DKKS1532 2022/04/21
40 HMCWU1228 2022/03/21
41 GGCWU1326 2022/04/12
42 MHCWU0926 2022/03/21
43 HZCWU1011 2022/03/21
44 BTCWU1748 2022/03/22
45 WKCWU1253 2022/03/24
46 ZĆCWU1753 2022/03/24
47 PTCWU1433 2022/04/07
48 DOCWU1438 2022/04/07
49 PGCWU1436 2022/04/19
50 KGPCWU1602 2022/04/19
51 KSPCWU1604 2022/04/21
52 AMPCWU1712 2022/04/21
53 STPCWU1743 2022/04/21
54 EGPCWU1009 2022/04/01
55 RWCWU1529 2022/04/12
56 BLCWU1206 2022/03/30
57 DBCWU0903 2022/03/21
58 WMPCWU1431 2022/03/22
59 BKPCWU0852 2022/03/23
60 ŁRCWU1210 2022/03/24
61 JMPCWU0925 2022/03/25
62 JWCWU1605 2022/03/29
63 RSPCWU1637 2022/03/31
64 PWCWU0929 2022/04/06
65 JCPCWU1740 2022/04/07
66 KSCWU1213 2022/04/19
67 KPCWU1230 2022/04/19
68 BDCWU1240 2022/04/19
69 MZCWU1413 2022/04/19
70 ALCWU1733 2022/04/19
71 WPCWU1745 2022/04/19
72 JWCWU0806 2022/04/20
73 AKCWU1123 2022/04/20
74 DJCWU1254 2022/04/21
75 SMCWU1315 2022/04/21
76 JLCWU1320 2022/04/21
77 ENPCWU1406 2022/04/21
78 SACWU1415 2022/04/21
79 PJCWU1456 2022/04/21
80 SDCWU1510 2022/04/21
81 KMCWU1530 2022/04/21
82 MPCWU1735 2022/04/21
83 MCCWU1745 2022/04/21

 

 

LISTAREZERWOWA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
Grantobiorców Programu OZE
stan na 28 kwietnia 2022 r.
Pozycja na liście ID Deklaracji Udziału Data złożenia deklaracji
1 SKKS1748 2022/04/21
2 WWPCWU1211 2022/03/30
3 JOKS1543 2022/03/22
4 LMKSCWU0811 2022/04/11
5 PSKS1500 2022/04/19
6 LSKSCWU1649 2022/04/19
7 WPKS1743 2022/04/19
8 IPKS1252 2022/03/29
9 JBKS0912 2022/03/21
10 JKKSCWU1650 2022/03/22
11 KMKS1312 2022/03/29
12 KMKS1319 2022/03/29
13 TBKS1333 2022/03/29
14 ERKSCWU1532 2022/03/29
15 JZKSCWU1104 2022/04/02
16 JDKSCWU1330 2022/04/02
17 DSKS1745 2022/04/12
18 MZKS1410 2022/04/19
19 IGKS1441 2022/04/19
20 MMKSCWU1516 2022/04/19
21 BSKSCWU1647 2022/04/19