Wyślij odczyt licznika

Należy podać nr umowy o powierzenie grantu
Urządzenie
Wartość Jednostka Uwagi
Miejsce na komentarz inwestora (informacje o awarii, złych warunkach pogodowych, inne przyczyny niepewnych odczytów oraz tym podobne)
Wartość Jednostka Uwagi
Miejsce na komentarz inwestora (informacje o awarii, złych warunkach pogodowych, inne przyczyny niepewnych odczytów oraz tym podobne)
Wartość Jednostka Uwagi
Miejsce na komentarz inwestora (informacje o awarii, złych warunkach pogodowych, inne przyczyny niepewnych odczytów oraz tym podobne)
Adres nieruchomości
Ulica